Put razvoja

07.03.1996
Početak razvoja fabrike doo “Lampone”

Put razvoja fabrika Doo “Lampone” započinje 07.03.1996. godine u službenim prostorijama fudbalskog kluba “Slavija” u Novom Sadu. Sam početak rada zasniva se na uvozu opreme i materijala neophodnih za rad elektro sistema, trgovinom žice i žičanih proizvoda.

07.03.1996
01.01.1999
Gradnja poslovnog objekta

Vremenom, kako se posao razvijao, kompanija ostvaruje stalnu težnju za sopstvenom proizvodnjom i 1999. godine sagrađen je poslovni objekat na Novosadskom putu, a proizvodnja smeštena u Mali Iđoš. U tom periodu nastaje fabika za proizvodnju žice i žicanih proizvoda, trgovina niskougljeničnim i visokougljeničnim žicama, trgovina za elektroprivredu.

01.01.1999
01.01.2003
Kupovina fabrike “Agrotehna”

Kupovinom fabrike “Agrotehna” u Sremskim Karlovcima 2003. godine, dogodila se nova promena, gde je objedinjena fabrika. Na istom mestu nalazila se proizvodnja i upravna zgrada.

01.01.2003
01.01.2008
Kupovina fabrike u Bačkom Petrovcu

Najveća promena, dogodila se kupovinom fabrike u Industrijskoj zoni u Bačkom Petrovcu 2008 godine, gde je objedinjeno 14 godina rada tada se u proizvodni program uvodi i pogon “Teleoptik-a” iz Zemuna, čime je proširena delatnost za proizvodnju gipkih osovina i metalnih užadi (sajli). Danas, u fabričkom posedu nalazi se upravna zgrada sa opremljenim kancelarijskim prostorom, tri proizvodne hale, pet magacina za skladištenje repromaterijala i gotovih proizvoda, kao i restoran.

01.01.2008

Osnovna delatnost

Niskougljenični program
Visokougljenični program
Izrada predmeta od žice po meri

O nama

Izaći u susret našim komitentima, pružajući im blagovremen i kvalitetan proizvod, misija nam je od samog početka našeg poslovanja.
U perspektivi se zalažemo za izradu i distribuiranje proizvoda koji dugoročno obezbeđuju našu stabilnu poslovnu moć i prosperitet i koje doprinose uključivanje u krug šire poznatih, priznatih, poslovno uspešnih, tržišno orjentisanih i po kvalitetu uglednih organizacija.
Sredstvom realizacije gornje misije i vizije naše organizacije služi nam politika kvaliteta, kao sastavni deo naše poslovne politike koje je na osnovama savremene opreme, uspešne organizacije, kreativnih, stručnih kadrova, privrženih interesima organizacije, kao efikasnog sistema menadžmenta kvalitetom-podobna za svestrano zadovoljenje poslovnih zahteva naših korisnika.

Politika kvaliteta

  1. Stalno preispitivanje našeg sistema menadžmenta kvalitetom i poboljšavanje njegove efikasnosti i efikasnosti radi neprestanog napretka naše organizacije uz svesnost u odgovornosti za isto od strane našeg najvišeg rukovodstva.
  2. Prepoznavanje i zadovoljenje zahteva i očekivanja naših korisnika.
  3. Stvaranje i negovanje partnerskog odnosa sa našim komitentima u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa.
  4. Očuvanje i razvijanje našeg položaja i prepoznatljivog poslovnog imidža na tržištu.
  5. Očuvanje našeg ugleda putem poslovanja uz puno pridržavanje ugovorenih i drugih prihvaćenih poslovnih obaveza, kao i putem prisustva na tržištu proizvodima pouzdanog i garantovanog kvaliteta.
  6. Poslovanje uz dosledno pridržavanje svih propisa važeće pravne regulative, domaćih i svetskih standarda, kao i savremene zaštite radne i životne okoline.
  7. Rad na uvodenju sistema menadžmenta kvalitetom sa zahtevima standarda JUS ISO 9001.
  8. Kontinuirano obnavljanje opreme i svih ostalih delova infrastrukture, kao i stalno poboljšavanje uslova rada i zdrave radne atmosfere radne organizacije.
  9. Permanentno podizanje kvaliteta rada naših zaposlenih uz njihovu stalnu edukaciju.
  10. Obezbeđenje efikasne motivacije i stimulacije naših zaposlenih na bazi ostvarenih efekata i uspešnosti rada.