Malina art

Uz pomoć savremene tehnologije savijanja žice u mogućnosti smo da izrađujemo žičane proizvode za široku namenu.