Armatura

Niskougljenični program

GLATKA ARMATURA
SMOOTH ARMATURE

kataloški broj
catalog number
D (m)
L (m)
∅ (mm)
∅ (mm)
j.m.
unit
011011po zahtevu / on request5,5kg
011012po zahtevu / on request6,0kg
011013po zahtevu / on request8,0kg
011014po zahtevu / on request10,0kg
011015po zahtevu / on request12,0kg

Obrađena armatura po zahtevu kupca.
Processed reinforcement at the request of the customer.